بازیابی رمز عبور

YasiBlog.Com

کاربر گرامی رمز عبور شما تغییر یافت.
نام کاربری : ".$blog."@".$user."
رمز عبور : ".$npss."

برای ورود اینجا کلیک کنید

موفق باشید.
Www.YasiBlog.Com
"; if (@mail($email, $title, $body, $headers)){$send=1;}} }else{$err=1;} }else{ $quloga=mysql_query("select * from blogs where usern='$user' AND semail='$email'"); @$qulogb=mysql_fetch_array($quloga); if (@$qulogb['id']){ $npss=rand(99,999).rand(99,999).rand(99,999).rand(99,999); $npst=md5($npss); if (mysql_query("update blogs set passw='$npst' where usern='$user' AND semail='$email'")){ $title = "[YasiBlog.Com] New Password"; $headers = "From: No-Replay@YasiBlog.Com \r\n"; $headers.= "Content-Type: text/html; charset=UTF-8"; $headers.= "MIME-Version: 1.0 "; $body="

YasiBlog.Com

کاربر گرامی رمز عبور شما تغییر یافت.
نام کاربری : ".$user."
رمز عبور : ".$npss."

برای ورود اینجا کلیک کنید

موفق باشید.
Www.YasiBlog.Com
"; if (@mail($email, $title, $body, $headers)){$send=1;}} }else{$err=1;} }}?>
اطلاعات وارد شده صحیح نمی باشد.
در صورت دریافت نکردن ایمیل ، قسمت Bulk و Spam ایمیل خود را نیز چک کنید.
لطفا نام کاربری و ایمیل خصوصی خود را وارد کنید.
در صورت صحیح بودن اطلاعات ، رمز عبور جدیدی برای شما ایجاد و به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
کاربران وبلاگ های گروهی برای بازیابی رمز عبور نام کاربری خود را بصورت User@Blog را وارد کنند.

نام کاربری :
ایمیل خصوصی :